PRZEDSIĘWZIĘCIA SMART CITY W REWITALIZACJI

Zapraszamy na konferencję „PRZEDSIĘWZIĘCIA SMART CITY W RAMACH PROGRAMÓW REWITALIZACJI”, która odbędzie się 9 listopada 2017r. w Sosnowcu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konferencja odbędzie się w Sali Sesyjnej Rady Miasta Sosnowca, w budynku przy Alei Zwycięstwa 20.
Początek o godzinie 10:00 (rejestracja od 9:30).
Program →ZAPROSZENIE_KONFERENCJA 9.11.2017_SOSNOWIEC
Prezentacja Prezes Fundacji O!MIASTO → METODY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ PRO-SPOŁECZNYCH_KONFERENCJA 9.11.2017

KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ

Na zaproszenie Związku Miast Polskich uczestniczyć będziemy w pierwszym Kongresie Polityki Miejskiej w Krakowie. Program kongresu składa się z sześciu bloków tematycznych.
W pierwszym dniu (16. października) będziemy debatować o mieszkalnictwie, transporcie i mobilności miejskiej, a także o problemie jakości powietrza. Dzień drugi kongresu poświęcony jest rozwojowi gospodarczemu miast, kształtowaniu przestrzeni oraz rewitalizacji.

DIVERCITIES

DIVERCITIES
Bierzemy udział w finale projektu DIVERCITIES (→LINK), realizowanego w ramach 7. programu ramowego UE.

Badania prowadzone w ramach tego projektu dotyczą różnorodności społecznej, a właściwie fundamentalnej w czasach hyper-różnorodności, kwestii aksjologicznych. Czy, a jeśli tak, to jakie dowody możemy znaleźć, aby wykazać pozytywny wpływ zróżnicowań społecznych, występujących w europejskich miastach, na osiąganie spójności społecznej oraz  na wzrost mobilności społecznej? Jakie pozytywne aspekty zróżnicowań społecznych mogą być wzmocnione przez aplikację zasad – uczestnictwa i ładu społecznego?  Do jakiego stopnia polityki różnorodności społecznej miast, które są zasadniczo deklaracyjne, wynikają z konkretnych obserwacji lub rozpoznanych mechanizmów relacji społecznych? Jakie są główne pola oddziaływania polityki różnorodności oraz jaka jest rola ruchów społecznych, mieszkańców oraz innych lokalnych interesariuszy zmian w mieście?

Budapest   Knife grinder craftsman in Middle Józsefváros. © Gyula Nyári

Kontekst przestrzenny i społeczny w VIII dzielnicy Budapesztu – jednego z miast – uczestników projektu (źródło: https://www.urbandivercities.eu/budapest/)

Rezultatem projektu mają być konkretne wnioski,  szczególnie praktyczne rekomendacje dla miast. Raport końcowy przedstawi przykłady dobrych praktyk miast europejskich, ilustrujących wypracowane zasady postępowania, narzędzia – regulatory i motywatory, służące do wzmacniania spójności społecznej (i przestrzennej) oraz wspierania mobilności społecznej.
Wyniki projektu przedstawione zostaną oddzielnie, w ramach sprawozdania z konferencji (8-10 lutego 2017), które zaprezentujemy 9 marca br.