WYDAWNICTWO I WEBINARIA

Pandemia i ograniczenia w dotychczasowej działalności sprawiły, że poszukując nowych form działania zdecydowanie poszerzyliśmy zakres działalności wydawniczej fundacji, wydając w roku 2020 dwie pozycje w formie e-booków : Leksykon rewitalizacji i poradnik na temat metodyki partycypacyjnego projektowania działań rewitalizacji.  
W dniach 3 i 10 grudnia odbyły się dwa szkolenia, które awizowaliśmy w sierpniu. Oba miały formę webinariów, na platformie Zoom. W  obu szkoleniach wzięło udział łącznie 16 uczestników z 9 miast województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

OTWARCIE WYSTAWY O REWITALIZACJI POZNAŃSKIEJ ŚRÓDKI

W piątek 15 listopada w Bramie Poznania otwarto wystawę, która pokazuje dzieje rewitalizacji poznańskiej Śródki. Arcyciekawe zestawienie najważniejszych faktów – przekształceń  przestrzennych i wydarzeń, zilustrowane zostało bogatą dokumentacją fotograficzną, która uzmysławia jak wielkie zaszły tu zmiany… Wystawę można oglądać do 15 grudnia 2019 r.