OTWARCIE WYSTAWY O REWITALIZACJI POZNAŃSKIEJ ŚRÓDKI

W piątek 15 listopada w Bramie Poznania otwarto wystawę, która pokazuje dzieje rewitalizacji poznańskiej Śródki. Arcyciekawe zestawienie najważniejszych faktów – przekształceń  przestrzennych i wydarzeń, zilustrowane zostało bogatą dokumentacją fotograficzną, która uzmysławia jak wielkie zaszły tu zmiany… Wystawę można oglądać do 15 grudnia 2019 r.

PRZESTRZEŃ MA ZNACZENIE

W ubiegła sobotę gościliśmy prof. dr. hab. Grzegorza Węcławowicza,  który przedstawił słuchaczom wykład  na temat czynników kształtujących znaczenie i wartość przestrzeni.

Prelekcja nosiła nieco przewrotny tytuł: „Czy przestrzeń ma znaczenie?”,  a  ujęcie tematu zainspirowało słuchaczy do zadawania pytań, dyskusji oraz dzielenia się obserwacjami.

 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD