EDD: WARSZTATY RYSUNKOWE NA BYTOMSKIM ROZBARKU

Przypominamy, że zbliżają się doroczne EDD – Europejskie Dni Dziedzictwa.  7-8 i 14-15 września, to dwa weekendy pełne imprez różnego typu, dla dorosłych i dla dzieci. Wszystkie oferowane zajęcia, warsztaty, wykłady, spacery, zwiedzania itp. itd, są bezpłatne, a opis i infomacje organizacyjne znajdziecie w  publikacji Europejskie Dni Dziedzictwa_informator Śląskie_2019.


W ramach tegorocznej edycji  EDD Fundacja O!Miasto organizuje zajęcia edukacyjne – warsztat rysunkowy ” Osnowa miasta: sploty, wątki i faktury”, który awizowaliśmy jeszcze przed wakacjami → zobacz  

Zapraszamy w sobotę, 7  września 2019 o 10:00 na Rozbark,
w Bytomiu.  Spotkamy się na placu Św. Barbary. Udział w zajęciach nie wymaga przygotowania a wszystkie materiały dla uczestników zapewnia fundacja. Oprócz tego każdy uczestnik otrzyma atrakcyjne „gadżety” promujące Europejskie Dni Dziedzictwa.

Udział w zajęciach trzeba poprzedzić wysłaniem zgłoszenia – rezerwacji miejsca,
drogą elektroniczną na adres mailowy fundacji.
Na zgłoszenia czekamy do 5 września.

Liczba miejsc ograniczona. 

UWAGA: zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć najpóźniej w dn. 6 września do godz. 19:00, po wcześniejszym uprzedzeniu zarejestrowanych uczestników drogą mailową (np. ze względu na  prognozowane niesprzyjające warunki atmosferyczne, zbyt małą liczbę zgłoszonych uczestników itp.)

WARSZTAT KONSULTACYJNY

W związku z dyskusją prowadzoną w ramach opracowania Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego, fundacja została zaproszona na warsztaty, które odbyły się  16 maja 2019 r.  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zakres tematyczny warsztatu, w którym uczestniczyła prezes zarządu fundacji dr Dagmara Mliczyńska-Hajda obejmował trzy zasadnicze zagadnienia, które warunkują powodzenie realizacji polityki:

  • wyzwania i problemy napotkane przy tworzeniu i realizacji programów rewitalizacji różnego typu (jakie bariery stawiane przez ustawę utrudniają lub uniemożliwiają realizowanie pomysłów rewitalizacyjnych),
  • doświadczenia związane z realizacją projektów w partnerstwach,
  • w czym i w jaki sposób Samorząd Województwa może wesprzeć organizatorów rewitalizacji?