Dzień: 26 marca 2012

Nowa perspektywa  finansowa – kolejny, przygotowywany  na lata 2014-2020 preliminarz budżetu Unii Europejskiej bardzo mnie cieszy. Również  wskutek tego, że z konsekwencją nader rzadką we Wspólnocie, zdaje się  stawiać dużo więcej na miasta. Miasta, aż do znudzenia nazywane motorami rozwoju, są według mnie w Europie traktowane jak zapis testamentowy, sentymentalny i kłopotliwy, rozproszony i kontrowersyjny. Read more