Dzień: 1 lutego 2014

TEOLOGIA MIASTA. NA CZAS ZIMNY, I NIE TYLKO

Miasto to przezwyciężanie odległości między ludźmi, dalekości czasoprzestrzeni, oporu materii, a wreszcie dzikiego i złego losu. Jest to opoka życia, punkt oparcia, punkt stały w powszechnym przemijaniu… [Czesław S. Bartnik, Polska teologia miasta, [w:] H. Imbs, (red.), Miasto i kultura polska doby przemysłowej, t.3, Wartości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993, s. 53] Dla ciekawych, i wytrwałych: Miasto […]

More