Miesiąc: Grudzień 2014

ZIMA MIEJSKA

Przeszły dżdże wiosny, zbiegło skwarne lato I przykre miastu jesienne potopy, Już bruk, ziębiącą obleczony szatą, Od stalnej Fryzów niekrzesany stopy. Więzieni słotą w domowej katuszy, Dziś na swobodne gdy wyjrzym powietrze, Londyński pojazd tarkotem nie głuszy Ani nas kręgi zbrojnymi rozetrze. Witaj narodom miejskim pora błoga! Już i Niemeńców, i sąsiednich Lechów Tu szuka ciżba, tysiącami mnoga, Zbiegłych […]

More

ROBIĆ MIASTO

„Kampania pokazała mi, że ważne są osiągnięcia i sukcesy, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak się o nich mówi. Nie wystarczy robić naprawdę świetne miasto, trzeba jeszcze dużo rozmawiać z mieszkańcami. O ich pomysłach, radościach i problemach” – mówi w wywiadzie [GW edycja dolnośląska z 24 listopada 2014] prezydent jednego z dużych polskich miast, tuż […]

More

PROJEKT ZAŁOŻEŃ USTAWY O REWITALIZACJI

Po ogólnym komentarzu do projektu Założeń ustawy o rewitalizacji (tutaj), czas na przedstawienie szerszej opinii: 1.Zarysowane we wstępie do Założeń, słuszne i powszechnie postulowane cele motywujące do ponownego podjęcia próby prawnego uregulowania procesów rewitalizacji, które następnie zostały rozwinięte w pierwszej części Założeń, tylko w części znajdują odzwierciedlenie w proponowanych dalej regulacjach i rozwiązaniach organizacyjno-prawnych.  Natomiast […]

More