RE_WITALIZACJA?

Czy tzw. „rewitalizacja efemeryczna” ma sens?

Czy architektura i design to katalizatory procesów społecznych powiązanych ze zmianą miasta?

Czy tymczasowe konstrukcje i interwencje mogą trwale wpływać na miasto i zmobilizować kapitał społeczny mieszkańców?

Film jest ilustracją odpowiedzi: 3 x tak –  przykład: działania podjęte przez Stowarzyszenie ODBLOKUJ na warszawskiej Pradze [projekt Żółta linia (2013)]. Więcej filmów →ZOBACZ

Dodaj komentarz