MIASTO: WIERSZYK DLA DZIECI?

dzieci4

 

 

 

 

 

Miasto

Stuka, puka, dudni, wali,
turkot słychać gdzieś w oddali,
autobusy i tramwaje,
na peronie pociąg staje.

Hałasują samochody,
na ulicach rewia mody,
krzyki, ryki, szum i gwar,
tętni życiem nocny bar.

Berlin, Paryż i Warszawa,
tumult, zamęt, zgiełk i wrzawa,
rzeka Wisła i Sekwana,
płynie w smogu jak narwana…,

a tu na wsi koń i krowa,
kurka, pszczółka, żywność zdrowa,
snopek siana w polu stoi,
gospodyni kozę doi.

Rolnik pyrka na ciągniku,
lis grasuje po kurniku,
pieje kogut, gęga gęś,
tętni życiem polska wieś.

Szumi ruczaj jak Loara,
chlipie mleczko kotka stara,
świnka ryje nosem w chlewie,
a ja domek mam na drzewie!…

Sylwia Ziemann

ZAZIELENI SIĘ?

Gliwice (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyle się już mówi i pisze o jakości przestrzeni publicznych, krajobrazie i kulturze miasta. Widać za mało. Wciąż jedyna nadzieja w tym, że się TO kiedyś zazieleni… [Gliwice, centrum miasta].

MAPOWANIE MIASTA

Znalezione obrazy dla zapytania mapa

LIVINGMAPS REVIEW (LMR) to nowy magazyn elektroniczny poświęcony mapie – demokratycznemu medium dla różnych ludzi, w tym dla  artystów, pisarzy, naukowców i działaczy społecznych.

Wydawnictwo ma swoje korzenie w bardzo udanej serii seminariów, spacerów badawczych i wydarzeń edukacyjnych prowadzonych przez sieć aktywistów ruchu Livingmaps, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat w Londynie. Wiele z artykułów pierwszego wydania powstało jako rozwinięcie materiałów prezentowanych wcześniej, w ramach wydarzeń inicjowanych przez ruch Livingmaps → TUTAJ

LMR przecina granice między sztuką, naukami humanistycznych i ścisłymi, a także między kartografią zawodowa i amatorską. Wydawcy zachęcają do mapowania przy zastosowaniu eksperymentalnych formatów audio-wizualnych, interaktywnych i graficznych,. Do publikacji na łamach LMR zapraszają szczególnie młodych i dotąd niepublikujących kartografów. Magazyn ma dokumentować i rozpowszechniać innowacyjne i uczestniczące (partycypacyjne) formy kartografii, i dzięki temu otwierać nowe przestrzenie debaty o tym, co pozostaje ukryte lub zostaje zatarte wskutek konwencjonalnego mapowania.

Magazyn będzie się ukazywał dwa razy w roku – wiosną i jesienią, a zespół redakcyjny składa się z naukowców, artystów i aktywistów reprezentujących różne perspektywy poznawcze i światopoglądowe.  Najważniejsze teksty pierwszego numeru to: artykuł Phil’a Cohena o krytycznej kartografii i walce o miasto, tekst Jerry’go Whit’a o mapach Charlesa Booth’a, artykuł o poemacie „Odkrywanie geografii” i tekst Jerriego Brotton’a na temat związków między poezją a mapowaniem. Dodatkowo publikowane są mapy dwojga artystów: Emmy McNally i Stephena Walter’a.  Dla wszystkich zaangażowanych w działania rewitalizacyjne bardzo ciekawy jest, moim zdaniem, artykuł Martine Drozdz na temat mapowania ‚niewidzialnej’ aktywności lokalnych społeczności [„Mapping the (in)visibility of community activism in planning in London”].

Na każdy numer magazynu LMR  składa się pięć wyraźnie różnych części. Pierwsza „Navigations” to artykuły naukowe o kwestiach kluczowych dla teorii i praktyki kartografii. Druga „Waypoints” to raczej krótkie teksty o praktyce i eksperymentach w mapowaniu. Kolejna – „Lines of Desire”  eksploruje temat mapowania i kartografii  w  literaturze, sztukach performatywnych i użytkowych. „Mapworks” to galeria współczesnych artystów wizualnych i komentarze na temat publikowanych pracy. Ostatnia część każdego numeru LMR to przegląd publikacji, recenzje książek, wystaw i wydarzeń. Kolejny numer ukaże się jesienią 2016 i będzie poświęcony będzie koncepcji  smart cities i kartografii rodzimej. Czasopismo jest publikowane jako treść swobodnie dostępna w domenie publicznej – korzystanie jest bezpłatne wymaga jedynie rejestracji na stronie redakcji.