Miesiąc: Sierpień 2016

W kolejną rocznicę sierpnia może warto przypomnieć, że 19 postulat z 21 umieszczonych na słynnej tablicy brzmiał: skrócić czas oczekiwania na mieszkanie. Tymczasem, trzy lata temu, 33 lata po podpisaniu porozumień i 9 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej „Rzeczpospolita” pisała: według danych GUS, ponad 3 mln osób w Polsce żyje poniżej minimum socjalnego. Read more

Ocean układa na dnie  gwiazdę soli powietrze destyluje błyszczące kamienie ułomna pamięć tworzy plan miasta rozgwiazdę ulic planety dalekich placów ogrodów zielone mgławice emigranci w złamanych kaszkietach skarżą się na ubytek substancji skarbce z dziurawym dnem ronią drogie kamienie śniło mi się że idę z domu rodziców do szkoły wiem przecież którędy idę po lewej Read more

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 uległy zmianie. Od 2 sierpnia obowiązuje treść znowelizowana (→TUTAJ ). Zmiany wprowadzono w rozdziałach 3 i 5 oraz w załączniku. Oprócz wcześniej upublicznionych modyfikacji ( w rozdziale 3; → projekt zmian w Wytycznych), wprowadzono także dwie inne, a mianowicie skorygowano zapisy określające, kiedy program Read more