Dzień: 12 sierpnia 2016

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 uległy zmianie. Od 2 sierpnia obowiązuje treść znowelizowana (→TUTAJ ). Zmiany wprowadzono w rozdziałach 3 i 5 oraz w załączniku. Oprócz wcześniej upublicznionych modyfikacji ( w rozdziale 3; → projekt zmian w Wytycznych), wprowadzono także dwie inne, a mianowicie skorygowano zapisy określające, kiedy program Read more