PARTYCYPACJA

Obserwacja praktyki w promowaniu partycypacji społecznej w planowaniu rozwoju miast skłania do wniosku, że takie uczestnictwo postrzegane jest jako nurt  „równoległy” czy też „alternatywny”(?) wobec systemu demokracji przedstawicielskiej, w którym zadanie reprezentacji interesów mieszkańców jest obowiązkiem wybranych w drodze wyborów bezpośrednich przedstawicieli, czyli radnych. Warto sobie przypomnieć albo uświadomić, że…

czytaj więcej

NIK O REWITALIZACJI

Naczelna Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli, której tematem była rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast [→ pobierz pdf: Raport „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych miast”]. Kontrola obejmowała lata 2007–2015 (I półrocze), a przeprowadzona została w pięciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim i mazowieckim): w 11 gminach, 5 samorządach wojewódzkich i 1 jednostce wdrażającej programy unijne. NIK zauważył,…

czytaj więcej