Miesiąc: Czerwiec 2017

Kurczenie, to pojęcie ze zbioru „problemy współczesnego miasta”: za zakrętem depopulacji czyha regres, dalej długa prosta w dół, a potem już tylko zagłada… Zapomnieliśmy o tym, że miasta się okresowo albo na trwale wyludniają, a zjawisko to było do końca XIX w. traktowane jako coś zwyczajnego. Wojna, zaraza,  zmiana granic, wyczerpywanie się złóż czy katastrofa Read more

Wiosna była dla rewitalizatorów pracowita. Tak przynajmniej wynika z porównania liczby programów rewitalizacji, które znajdują się obecnie na wykazach prowadzonych przez urzędy marszałkowskie, z liczbą takich programów ujętych w wykazach pod koniec zimy tego roku (Zobacz artykuł: „Wykaz – cd.”).  We wszystkich wojewódzkich wykazach ujęte są obecnie 234 programy rewitalizacji (wśród nich 30, to gminne Read more