HARFA

https://vimeo.com/169314421

Świetny, stymulujący przykład architektury responsywnej (aktywnej), która mobilizuje przechodniów do twórczego współtworzenia miejskiej przestrzeni.

Dodaj komentarz