DOM. MIASTO. OGRÓD

Wystawa przygotowana w Bramie Poznania – ICHOT pokazuje twórczość Janiny i Władysława Czarneckich. Trzytomowy podręcznik aut. prof. Władysława Czarneckiego do niedawna znał każdy, kto studiował urbanistykę czy gospodarkę przestrzenną, interesował się rozwojem miast i osiedli. Małżeństwo Czarneckich odegrało kluczową rolę w rozwoju Poznania, dlatego wystawa akcentuje relację jej bohaterów z tym miastem, ale ekspozycja uzmysławia poprzez biografię rodziny Czarneckich, w jaki sposób losy polskiej inteligencji w XX wieku, ich twórczość projektowa oraz wartości, jakie przyświecały w działalności na rzecz rozbudowy miasta, splatały się z koncepcjami i trendami w światowej urbanistyce, pojmowaniem roli miasta i mieszczan w procesach kulturotwórczych. Wystawa pokazuje, jak wyglądało ich spojrzenie na dom, miasto i zieleń, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli „ekologię miasta” (hasłem promowanym przez Władysława Czarneckiego było wezwanie „więcej lasów Poznaniowi!”).
Wystawę można oglądać do 2. lutego 2020 r. Więcej informacji – tutaj.

Dodaj komentarz