Miesiąc: Marzec 2020

Ustawa z 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art.12 wyłącza stosowanie Prawa budowlanego [PB] w zakresie związanym z pandemią koronawirusa: „Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z Read more

„Rewitalizacja terenów poprzemysłowych” ukazała się w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa PWN. Jak głęboko może sięgać elegancko podana aberracja? Bardzo głęboko…Więcej piszę o tej książce w „Lekturach”.