PLANOWANIE PLANOWANIA

Niby nic nowego, bo reformy (kolejne) planowania przestrzennego zapowiadane są, co najmniej, co roku. Wystartował Zespół Doradczy do spraw reformy systemu planowania przestrzennego powołany w Ministerstwie Rozwoju.

Materiałem wyjściowym do pracy wydzielonego podzespołu ds. rewitalizacji jest Raport ewaluacyjny, zawierający interesujące zestawienia danych, w tym poniższy kartodiagram.

Średni udział obszarów rewitalizacji w powierzchni województw oraz gminy, w których opracowano programy rewitalizacji dla powierzchniowo największych (czerwony) i najmniejszych (zielony) obszarów (źródło: Raport ewaluacyjny, s. 261).

Dodaj komentarz