MiasTO_?

Znowu już za pół roku matura, zatem uzasadniona będzie kontynuacja tematu „Motyw miasta w literaturze” – tym razem: miasto przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Ujęcie nieco węższe, niż w poprzednio recenzowanym zestaw porad, jak wybrnąć z urbanologicznego zadania z języka polskiego, przez co nie tak powierzchowne.

Dodaj komentarz