ŚREDNIE MIASTA

Średnie miasta są takie średnie miasta
Gdzie żaden dom nad inne nie wyrasta
W średnich miastach mężczyzna czy niewiasta
Nie zwykli są współziomków swych przerastać
W średnich miastach nie szarpiesz się nie szastasz
Spokojem tchną przedziwnym takie miasta
Miejscowości tych nie jestem entuzjasta
Ale przyznam jakiś urok jest w tych miastach
Średnie miasta są takie średnie miasta
Gdzie żaden dom nad inne nie wyrasta
W średnich miastach pomniki bluszcz zarasta
Niewielkie są pomniki w takich miastach
Średnie miasta wyryły zamiast hasła
Nad bramą swą jedyne słowo basta
Gdy za tobą taka brama się zatrzaska
Trudno będzie tobie wyjść z takiego miasta
Średnie miasta są takie średnie miasta

Autorzy: Jeremi Przybora (słowa) i Jerzy Wasowski (muzyka)

Dodaj komentarz