PROTEST MIEJSKI

Książka Macieja Kowalewskiego opisuje, analizuje i tłumaczy mechanikę społecznego protestu w mieście. To książka na czasie, ponieważ z jednej strony ostatnie lata obfitują w wydarzenia, które otwarcie nazywamy protestami (np. w Madrycie, Atenach, Kijowie), z drugiej zaś jakoś już zaistniał nasz „krajowy” aktywizm miejski (ruchy miejskie), a nieustanna promocja społecznej partycypacji  wydaje się być formą profilaktyki, czy raczej kanalizowania napięć, zmierzających ku niekontrolowanej erupcji niezadowolenia  – protestu, który przekroczy granice narzekania, nieuchronnie materializując się na ulicach i placach miast.
Czym jest w życiu miasta protest społeczny, o czym świadczy oraz co go charakteryzuje? W jaki sposób wiąże się to zjawisko z podmiotowością polityczną mieszkańców miasta, wspólnot sąsiedzkich, osiedli czy dzielnic? Czy niemożność albo niechęć do ekspresji niespełnienia oczekiwań bądź niezadowolenia wspólnoty ma związek z niskim poziomem aktywności obywatelskiej, którą mierzy żałośnie niska frekwencja w wyborach samorządowych, zarówno do rad gmin jak i rad osiedlowych? Autor przedstawia fakty, dokonuje ich interpretacji sięgając do teorii socjologicznych i politologicznych, przede wszystkim zaś do teorii podmiotowości politycznej i teorii ruchów społecznych.
Książka jest moim zdaniem  napisana w sposób wyjątkowo interesujący, a struktura i układ treści tworzą odpowiednie ramy dla tego frapującego wykładu o fenomenie protestu miejskiego. Polecam!

Kowalewski Maciej (2016) Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Wydawnictwo NOMOS
ISBN 978-83-7688-412-7

Maciej Kowalewski prowadzi bloga NAD MIASTEM

Omówienie książki w witrynie wydawnictwa NOMOS→LINK

Protest_miejski__spis_treści_wprowadzenie (źródło: witryna wydawnictwa NOMOS)