antyurbanizm

NOWY ROK REWITALIZACJI MIAST

Nowy Rok będzie lepszy, od poprzedniego. Do czego, w Starym,  niech ten Nowy lepiej nie sięga? Rewitalizacja miasta,  ta inspirowana,  programowana i realizowana przez miejski samorząd miała w Polsce pod górkę, i wciąż się przebija, pod wiatr, pomimo wejścia w życie ustawy o rewitalizacji, z 9 października ub. roku. Programowanie rewitalizacji nie jest ani szybkie […]

More