bunt miast

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA: CIĄG DALSZY NASTĄPI…[2]

8 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja sygnalizująca, że zapowiadany niedawno ciąg dalszy prac rządu nad realizacją Krajowej Polityki Miejskiej [KPM] faktycznie nastąpi. To dobrze, wręcz doskonale! Rozwinięte społeczeństwa utożsamiane są z miastami, które stworzyły. Najbardziej rozwinięte kraje są również krajami najsilniej zurbanizowanymi, a dzieje się tak  ponieważ płace w obszarach miejskich są wyższe niż na obszarach […]

More

ZAŁOŻENIA USTAWY O REWITALIZACJI. KRYTYCZNY KOMENTARZ.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt Założeń ustawy o rewitalizacji. Tekst (wraz z innymi materiałami, które jasno pokazują sposób rozumienia sensu regulacji prawnej dedykowanej odnowie miast), można pobrać ze strony resortu:LINK Ministerstwo zaprasza do konsultacji projektu tych Założeń, oczekując na opinie i sugestie do 4 grudnia. Zatem warto się z tym opracowaniem zapoznać i je […]

More

WYBORY: W DIALOGU Z MIASTEM

Samorządność miast jest od czasów średniowiecza równocześnie skutkiem, jak i czynnikiem ich wzrostu. Od 1791 roku na ziemiach polskich prawo nakazywało tworzenie w miastach zgromadzeń uchwalających, składających się z właścicieli nieruchomości. Zgromadzenie to wybierało Magistrat – kolegialny organ wykonawczy miejskiego samorządu. Wzrost miast i towarzyszący temu coraz większy zakres spraw komunalnych – nowych zadań przynależnych […]

More