Tag: idea

Podczas gdy wszędzie gdzie tylko spojrzeć, powstają miejskie siłownie na wolnym powietrzu, warto pokazać, że również ćwiczenie umysłu w publicznej przestrzeni miasta może być atrakcyjne, stymulujące i zabawne. Plac do gry w scrabble zorganizowano w Seattle (USA), w dzielnicy Firts Hill. Fotografie: Joshua Trujillo

„Pilnujcie się, by im nie powiedzieć, że czasem różne miasta następują po sobie w tym samym miejscu i pod tą samą nazwą, rodzą się i umierają nie znając się wzajemnie, pozbawione punktów stycznych. Czasem nie zmieniają się imiona mieszkańców, akcent ich mowy, a nawet rysy twarzy; lecz odeszli bez słowa bogowie, a zamiast nich zagnieździli Read more

Poeta, wykrzyknik ulicy! Masy wpółzatrzymane, z których budowniczy uprowadził ruch: znieruchomiałe piętra. Dachy przerwane w skłonie. Mury wynikłe ściśle. Góry naładowane trudem człowieczym: gmachy. Pomyśleć: Każda cegła spoczywa na wyjętej dłoni.   Julian Przyboś, tomik wierszy pt.”Sponad” (1930)

Crowdfinansing, fundraising albo prywatne fundusze wieczyste (tzw. „żelazne”) mogą być mądrym, oszczędnym i demokratycznym sposobem na sfinansowanie zmian, których potrzebuje miasto, nasza dzielnica, ulica lub grupa mieszczan… No nie, to przecież staroświecka filantropia! Owszem, tak. Bo filantropia jest na czasie – trendy, Slow, Smart… Ma sens, wywołuje namacalne zmiany na lepsze, tu i teraz. Można również wkalkulować Read more

Wykład,  który  18 października tego roku w Lublinie wygłosił znany kanadyjski aktywista miejski, wydawca i publicysta Dimitri Roussopoulos  Wersja z tłumaczeniem na język polski → https://youtu.be/gN_8fFmZCYY Więcej do zobaczenia  →   

Audycja radiowa Trójki (Polskie Radio), nadawana w czwartki o 9:50: o projektowaniu w różnej skali, od przedmiotów i detalu do dzielnicy, miasta, trendu… Witryna internetowa Pracowni Projektowej udostępnia kilka ostatnich odcinków audycji. Warto.