kataster

MIASTO NA WŁASNOŚĆ

Rada Ministrów w końcu czerwca przyjęła projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. , powracając tym samym do kwestii, która miała zostać rozwiązana poprzez poprzedni projekt ustawy(2016), który zakładał wejście w życie „uwłaszczenia” z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt, […]

More

PRZY OKAZJI : PAŹDZIERNIK I MIESZKALNICTWO.

Kiedyś październik był miesiącem oszczędzania (i) kasy. Przy okazji światowego dnia mieszkalnictwa (world habitat day, 6 października), a niewątpliwie nie tylko  wskutek trwającej kampanii wyborczej, polityczni aspiranci na lewicy dali publicznie sygnał świadczący  o tym, że przypomnieli sobie o finansowych możliwościach sektora budowlanego, a więc niejako przy okazji,  o problemach mieszkaniowych Polaków. Repetitio est mater […]

More

CNOTA

Koszty miejskiej infrastruktury przypadające na jednego mieszkańca  są odwrotnie proporcjonalne do zmian gęstości zaludnienia miasta. Ilość mieszkańców w większości polskich miast wyraźnie maleje, gęstość zaludnienia spada, koszty rosną. Ale, powie ktoś – dzięki tym rosnącym wydatkom jakość życia w miastach zauważalnie wzrasta. Czy to wzrost proporcjonalny do rosnących kosztów? No i czy te koszty są przez mieszkańców ponoszone […]

More

KATASTER

To znowu gorący temat. Po kilkuletniej przerwie powraca, jak zły duch i znów straszy tych, którzy w duchy chcą wierzyć. Kataster jest już prawie jak lustracja – mało kto pamięta, o co w nim chodzi  ale samo myślenie o tym boli, więc na wszelki wypadek bądźmy przeciw. Ponownie styl doniesień medialnych na temat podatku od nieruchomości ad […]

More