Tag: kataster

Rada Ministrów w końcu czerwca przyjęła projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. , powracając tym samym do kwestii, która miała zostać rozwiązana poprzez poprzedni projekt ustawy(2016), który zakładał wejście w życie „uwłaszczenia” z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt, Read more

Rozwiązanie polskiego problemu mieszkaniowego zdaje się być zadaniem zapełnienia worka bez dna. Panuje przekonanie, że deficytu mieszkaniowego nie da się zaspokoić sięgając do tego, co już zostało zbudowane. Równocześnie, utyskiwaniu na problemy generowane rozlewaniem się miast nierzadko towarzyszy narzekanie, że nadużywamy pojęcia „rewitalizacja” wobec zmian, które z zamieszkiwania w starych, historycznych zasobach miast czynią  „atrakcję”, Read more

„Wylądować pod mostem” jest (było?) równoznaczne z „utracić swoje miejsce/mieszkanie”… Fernando Abellanas pomysłowo i celowo „wylądował”  pod mostem, a konstruując swoje wiszące miejsce w mieście, dokonał dowcipnej dekonstrukcji stereotypu.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie w Polsce już 931 miast, ponieważ przybędzie 8 „nowych”: Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie), Otyń (woj. lubuskie), Chełmiec (woj. małopolskie), Sanniki (woj. mazowieckie), Tułowice (woj. opolskie) oraz 3 miejscowości położone w województwie świętokrzyskim: Wiślica, Łagów i Radoszyce. Zmiany statusu tych miejscowości wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca Read more

Co to jest: konieczne do życia, choć nie jest ani prywatne ani publiczne? To dobro wspólne. Na przykład – oblicze miasta. Dlatego Raport NIK o planowaniu przestrzennym to lektura obowiązkowa: wyniki kontroli (plik pdf), oparte zostały o wnioski z wielu szczegółowych kontroli w gminach – co, gdzie kontrolowano i z jakim skutkiem? To można znaleźć w oddzielnym materiale: nik-gospodarowanie-przestrzenia-gmin-zbiorcze-zestawienie-kontroli.

Kiedyś październik był miesiącem oszczędzania (i) kasy. Przy okazji światowego dnia mieszkalnictwa (world habitat day, 6 października), a niewątpliwie nie tylko  wskutek trwającej kampanii wyborczej, polityczni aspiranci na lewicy dali publicznie sygnał świadczący  o tym, że przypomnieli sobie o finansowych możliwościach sektora budowlanego, a więc niejako przy okazji,  o problemach mieszkaniowych Polaków. Repetitio est mater Read more

Koszty miejskiej infrastruktury przypadające na jednego mieszkańca  są odwrotnie proporcjonalne do zmian gęstości zaludnienia miasta. Ilość mieszkańców w większości polskich miast wyraźnie maleje, gęstość zaludnienia spada, koszty rosną. Ale, powie ktoś – dzięki tym rosnącym wydatkom jakość życia w miastach zauważalnie wzrasta. Czy to wzrost proporcjonalny do rosnących kosztów? No i czy te koszty są przez mieszkańców ponoszone Read more

To znowu gorący temat. Po kilkuletniej przerwie powraca, jak zły duch i znów straszy tych, którzy w duchy chcą wierzyć. Kataster jest już prawie jak lustracja – mało kto pamięta, o co w nim chodzi  ale samo myślenie o tym boli, więc na wszelki wypadek bądźmy przeciw. Ponownie styl doniesień medialnych na temat podatku od nieruchomości ad Read more