Tag: mieszkalnictwo

Odnotować trzeba, że kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła Założenia polityki Rządu wobec miast, które ujęto w dokumencie zatytułowanym Założenia Krajowej Polityki Miejskiej. Założenia te ewoluowały, a pierwsza wersja upubliczniona została w ubiegłym roku. Na dwudziestu stronach zmieściła się – stworzona na potrzeby nowej perspektywy finansowej UE- skromnie skrojona koncepcja oddziaływania na zmiany w polskich miast Read more

6%

Zadziwiające, że efektywne wykorzystywanie istniejącego zasobu mieszkaniowego miast (tj. komunalnych lokali mieszkalnych) stanowi problem, z którym wciąż  nie potrafimy sobie poradzić. Sprywatyzować, a problem sam się rozwiąże – lub – Wystarczy poczekać, depopulacja odwróci relacje popyt/podaż… Jakie to proste! A rodzina na swoim, wynajętym od gminy, osiądzie już za jakieś 25/30 lat -na komunalne mieszkanie ma obecnie szanse Read more

Wobec propozycji reguł, według których ujmowany ma być tzw. miejski wymiar programowania perspektywy finansowej 2014-2020, á la polonaise (poczytaj:Zasady), lektura planu nazwanego:  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 to kojący zabieg rewitalizujący, choć wymaga pochłonięcia 130 stron gęstego tekstu. Strategia ta stwarza bowiem jakąś, niewielką ale zawsze, szansę aby dotąd obowiązujący polaryzacyjno-dyfuzyjny pradygmat polityki rozwoju (wobec miast polegający na Read more

Pod koniec minionego, upalnego lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  przedstawiło drugą wersję założeń polityki rządu wobec miast [Krajowa Polityka Miejska – Założenia – wersja druga (KPM)]. Dialog  z ministerstwem,  na temat upublicznionej w maju pierwszej wersji Założeń, podjęło nieco ponad 70 podmiotów, wśród których zaledwie 21 to miasta (ok.2,5% ogólnej ich liczby, w Polsce). Wobec tego, czytelnika pewnie zadziwi Read more