Tag: partycypacja społeczna

Miasto : pomyśl

PARTYCYPACJA

Obserwacja praktyki w promowaniu partycypacji społecznej w planowaniu rozwoju miast skłania do wniosku, że takie uczestnictwo postrzegane jest jako nurt  „równoległy” czy też „alternatywny”(?) wobec systemu demokracji przedstawicielskiej, w którym zadanie reprezentacji interesów mieszkańców jestContinue reading