Tag: piękno

Miasto to przezwyciężanie odległości między ludźmi, dalekości czasoprzestrzeni, oporu materii, a wreszcie dzikiego i złego losu. Jest to opoka życia, punkt oparcia, punkt stały w powszechnym przemijaniu… [Czesław S. Bartnik, Polska teologia miasta, [w:] H. Imbs, (red.), Miasto i kultura polska doby przemysłowej, t.3, Wartości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993, s. 53] Dla ciekawych, i wytrwałych: Miasto Read more

Lamenty i  nieliczne akcje protestu, prowokowane obecnością w mieście niechcianych reklam, które szpecą, śmiecą, zasłaniają, atakują, gwałcą przyrodzone każdemu – choć u każdego inne – poczucie piękna i harmonii, skierowane są przeciwko zapaskudzaniu krajobrazu miasta. I co? I nic, a najpewniej zapowiadana  prezydencka ustawa „krajobrazowa” niewiele zdoła zmienić, tak długo jak zarządzający publicznymi obiektami kultury Read more