Tag: planowanie przestrzenne

Organizacja procesu społecznej kooperacji, konsultacji czy choćby publicznej prezentacji planów, koncepcji i programów wywołuje stres – jak i gdzie „wyjść do ludzi”? Elegancko, mobilnie, komunikatywnie i jeszcze „eco”? Pragmatyczni Czesi użyli kontenera. Moim zdaniem, to świetny i dobrze opracowany pomysł pracowni projektowej ARTIKUL,

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN udostępnił kolejny, już 13. doroczny raport na temat planowania przestrzennego – „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku”. Raport jest źródłem wiedzy na temat planowania przestrzennego w gminach (w tym tzw. „wuzetek”), prognoz skutków finansowych planów miejscowych oraz stanu cyfryzacji planowania przestrzennego. Opracowanie zostało przygotowane Read more

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej (→więcej tutaj) wprowadza zmiany w kompetencjach organów centralnych, związanych z planowaniem przestrzennym. Zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego województw i obszarów funkcjonalnych (czyli np. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw co do ich zgodności z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [KPZK]) wraca do działu budownictwo, planowanie przestrzenne i zag. przestrzenne, Read more