URBANISTYKA I JA

Zachęcam do znalezienia i przeczytania arcyciekawej książki Barbary Bańkowskiej pt. „Urbanistyka i ja”, ponieważ jest to publikacja niezwykła – osobisty, nasycony i wielopiętrowy tekst opowiadający o projektowaniu przestrzeni. Autorka odsłania kulisy zawodu urbanistki.

Więcej o tej książce piszę TUTAJ.

WYSTAWA O REWITALIZACJI

Od 15 listopada do 15 grudnia 2019 r. każdy, kto jest zainteresowany procesem rewitalizacji powinien zaplanować wizytę w Poznaniu, aby obejrzeć w Bramie Poznania wystawę „Śródka i Ostrów Tumski w Poznaniu – społeczność i przestrzeń”. Wystawa pokazuje dzieje procesu rewitalizacji -arcyciekawe zestawienie najważniejszych faktów – przekształceń przestrzennych i wydarzeń, zilustrowane zostało bogatą dokumentacją fotograficzną, która uzmysławia skalę i głębokość zmian na przestrzeni ostatnich piętnastu lat. Polecamy!

DOM. MIASTO. OGRÓD

Wystawa przygotowana w Bramie Poznania – ICHOT pokazuje twórczość Janiny i Władysława Czarneckich. Trzytomowy podręcznik aut. prof. Władysława Czarneckiego do niedawna znał każdy, kto studiował urbanistykę czy gospodarkę przestrzenną, interesował się rozwojem miast i osiedli. Małżeństwo Czarneckich odegrało kluczową rolę w rozwoju Poznania, dlatego wystawa akcentuje relację jej bohaterów z tym miastem, ale ekspozycja uzmysławia poprzez biografię rodziny Czarneckich, w jaki sposób losy polskiej inteligencji w XX wieku, ich twórczość projektowa oraz wartości, jakie przyświecały w działalności na rzecz rozbudowy miasta, splatały się z koncepcjami i trendami w światowej urbanistyce, pojmowaniem roli miasta i mieszczan w procesach kulturotwórczych. Wystawa pokazuje, jak wyglądało ich spojrzenie na dom, miasto i zieleń, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli „ekologię miasta” (hasłem promowanym przez Władysława Czarneckiego było wezwanie „więcej lasów Poznaniowi!”).
Wystawę można oglądać do 2. lutego 2020 r. Więcej informacji – tutaj.

W OPARACH POST-URBANIZACJI

Od 1 stycznia 2018 r. będzie w Polsce już 931 miast, ponieważ przybędzie 8 „nowych”: Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie), Otyń (woj. lubuskie), Chełmiec (woj. małopolskie), Sanniki (woj. mazowieckie), Tułowice (woj. opolskie) oraz 3 miejscowości położone w województwie świętokrzyskim: Wiślica, Łagów i Radoszyce.

Zmiany statusu tych miejscowości wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1427).

Zastanawia, coraz mocniej, czy są tego jakieś granice…?

POWABY (POST) URBANIZACJI

?