KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA: CIĄG DALSZY NASTĄPI…[2]

8 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja sygnalizująca, że zapowiadany niedawno ciąg dalszy prac rządu nad realizacją Krajowej Polityki Miejskiej [KPM] faktycznie nastąpi. To dobrze, wręcz doskonale! Rozwinięte społeczeństwa utożsamiane są z miastami, które stworzyły. Najbardziej rozwinięte kraje są również krajami najsilniej zurbanizowanymi, a dzieje się tak  ponieważ płace w obszarach miejskich…

czytaj więcej