HARFA

Świetny, stymulujący przykład architektury responsywnej (aktywnej), która mobilizuje przechodniów do twórczego współtworzenia miejskiej przestrzeni.

Dodaj komentarz