MIASTO W CZASIE ZARAZY (1)

Ustawa z 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art.12 wyłącza stosowanie Prawa budowlanego [PB] w zakresie związanym z pandemią koronawirusa: „Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany…

czytaj więcej

SZKICOWANIE MIASTA

Gdy zrobi się już całkiem ciepło, będzie można można pomyśleć o nowym sposobie na relaks oraz poznawanie i studiowanie miasta – z kartką papieru, podkładką i ołówkiem lub flamastrem… Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, szkicować może każdy, a tzw. „zdolności rysunkowe” nie są do tego konieczne. Scenki uliczne czy…

czytaj więcej

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W MIASTACH – RAPORT

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN udostępnił kolejny, już 13. doroczny raport na temat planowania przestrzennego – „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku”. Raport jest źródłem wiedzy na temat planowania przestrzennego w gminach (w tym tzw. „wuzetek”), prognoz skutków finansowych planów miejscowych oraz stanu cyfryzacji…

czytaj więcej

MIESZKANIE PLUS IN MINUS

Opinia Kongresu Ruchów Miejskich na temat projektu specustawy mieszkaniowej została otagowana jako „lexdeweloper”, co lapidarnie, a moim zdaniem również bardzo trafnie, oddaje clou tej rządowej propozycji rozwiązania polskiego problemu mieszkaniowego [treść opinii→/https://kongresruchowmiejskich.pl/lexdeweloper/ ]. Budowanie gdzie popadnie, byle szybko i dużo, zaszkodzi zarówno miastom jak i mieszkańcom nowej zabudowy. Jak plastycznie ujął…

czytaj więcej

MUZYKA ULICZNA CD.

Trafny wybór utworu, niebanalny pomysł na inscenizację i ruch w przestrzeni miasta instrumentalistów orkiestry North opery w Leeds – zaskakujące przedstawienie „klasyki” poza formalną sceną. Świetny pomysł, angażujący i organizujący zwyczajnych przechodniów, w niecodzienną publiczność. Wydarzenie przygotowane w ramach projektu „Extraordinary. Everyday”.

czytaj więcej