Tag: prawo

Minął rok od wejścia w życie ustawy o rewitalizacji. Na podstawie informacji dostępnych w BIP zrobiłam poniższe podsumowanie, które pozostawiam bez komentarza. Adwent.

Zbliżają się ku końcowi konsultacje społeczne projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt zawiera regulacje ujęte w 606 artykułów – to ponad 200 stron tekstu… szkoda na to (więcej) słów.

Naczelna Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli, której tematem była rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast [→ pobierz pdf: Raport „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych miast”]. Kontrola obejmowała lata 2007–2015 (I półrocze), a przeprowadzona została w pięciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim i mazowieckim): w 11 gminach, 5 samorządach wojewódzkich i 1 jednostce wdrażającej programy unijne. NIK zauważył, że projekty realizowane w ramach Read more

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 uległy zmianie. Od 2 sierpnia obowiązuje treść znowelizowana (→TUTAJ ). Zmiany wprowadzono w rozdziałach 3 i 5 oraz w załączniku. Oprócz wcześniej upublicznionych modyfikacji ( w rozdziale 3; → projekt zmian w Wytycznych), wprowadzono także dwie inne, a mianowicie skorygowano zapisy określające, kiedy program Read more

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej (→więcej tutaj) wprowadza zmiany w kompetencjach organów centralnych, związanych z planowaniem przestrzennym. Zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego województw i obszarów funkcjonalnych (czyli np. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw co do ich zgodności z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [KPZK]) wraca do działu budownictwo, planowanie przestrzenne i zag. przestrzenne, Read more

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (→druk sejmowy Nr 642), która oprócz tytułowej zmiany w podziale kompetencji między ministrami (właściwymi w sprawach rozwoju regionalnego i w sprawach budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) wprowadza również zmianę do ustawy o rewitalizacji. Zmiana polega na dodaniu po art. 16 tej ustawy, nowego Read more

Ministerstwo Rozwoju upubliczniło projekt zmian w wytycznych w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych 20014-2020 (z 3.VII.2015). W komunikacie resortu stwierdzono, że projektowane zmiany wynikają z potrzeby uzupełnienia wytycznych o dodatkową podstawę prawną dla przygotowania programów rewitalizacji, która wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Read more

FAQ

Ustawa o rewitalizacji wzbudza masę wątpliwości. Lista już zadawanych pytań i odpowiedzi ministerstwa →TUTAJ

Ostatnie, 102 posiedzenie Sejmu tej kadencji, to ostatnia szansa na domknięcie procesu legislacyjnego ustawy o rewitalizacji. Sejm przegłosował projekt tej ustawy w końcu lipca, potem zajął się nią Senat, proponując wprowadzenie kilku kosmetycznych poprawek, po czym ustawa wróciła do Sejmu. I tu zaczęły się schody. Trzy posiedzenia Sejmu, i nic (→poprzedni tekst na ten temat). Read more

Co tylko może, to przed 25 października doznaje gwałtownego przyspieszenia. Ekspresowe tempo prac legislacyjnych Sejmu przy projekcie ustawy o rewitalizacji już przynosi pierwsze, choć raczej niespodziewane sukcesy →WOH. Teraz przyszedł czas na Krajową Politykę Miejską – upubliczniono właśnie jej drugi projekt, który jest poprawioną wersją opracowania przedstawionego w marcu 2014.  Co uległo zmianie? W sumie niewiele. Obie Read more