Tag: samorządność

Zaledwie w 11 spośród 107 miast „prezydenckich”  rozwojem miasta kierują kobiety (w kadencji 2014-2018 są to następujące miasta: Bełchatów, Chełm, Jastrzębie Zdrój, Kędzierzyn-Koźle, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świdnica, Warszawa, Zabrze). W mniejszych miastach sytuacja jest nieco inna, kobiety częściej decydują się na udział w samorządowych wyborach i częściej są wybierane do władz Read more

Samorządność miast jest od czasów średniowiecza równocześnie skutkiem, jak i czynnikiem ich wzrostu. Od 1791 roku na ziemiach polskich prawo nakazywało tworzenie w miastach zgromadzeń uchwalających, składających się z właścicieli nieruchomości. Zgromadzenie to wybierało Magistrat – kolegialny organ wykonawczy miejskiego samorządu. Wzrost miast i towarzyszący temu coraz większy zakres spraw komunalnych – nowych zadań przynależnych Read more

Coraz częściej spotkać się można z opinią, że jedynie bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców -partycypacja społeczna- może zapewnić wpływanie mieszkańców na decyzje dotyczące rozwoju miasta. Podejmowanie każdej decyzji ma być co najmniej konsultowane, a forma tych konsultacji ma być dostosowana do możliwości pozyskania opinii jak najszerszego grona tych, których decyzja dotyczy. Równolegle, lepiej lub gorzej, postępuje profesjonalizacja zarządzania Read more