WYDAWNICTWO I WEBINARIA

Pandemia i ograniczenia w dotychczasowej działalności sprawiły, że poszukując nowych form działania zdecydowanie poszerzyliśmy zakres działalności wydawniczej fundacji, wydając w roku 2020 dwie pozycje w formie e-booków : Leksykon rewitalizacji i poradnik na temat metodyki partycypacyjnego projektowania działań rewitalizacji.  
W dniach 3 i 10 grudnia odbyły się dwa szkolenia, które awizowaliśmy w sierpniu. Oba miały formę webinariów, na platformie Zoom. W  obu szkoleniach wzięło udział łącznie 16 uczestników z 9 miast województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

INFORMACJA

Informacja dotycząca COVID-19 | Rigips

Podobnie jak wiele innych organizacji pozarządowych, fundacja została zmuszona do czasowego ograniczenia działalności z powodu pandemii, przez co w tym roku – jak dotąd skupiamy się na redagowaniu i publikacji magazynu elektronicznego MIASTO.
Jak wygląda obecna sytuacja sektora NGO przedstawia raport „Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań 2020”, którego lekturę rekomendujemy – LINK DO RAPORTU.

Jednocześnie zamierzamy kontynuować „Czwartki z rewitalizacją”, wstępnie zakładając , że odbędą się one albo w formie klasycznej albo w formule on-line, jako webinaria na platformie Zoom
Zaplanowaliśmy dwa szkolenia – seminaria problemowe:

  1. Inwestycje zewnętrzne w obszarze rewitalizacji – jak przyciągnąć inwestora? Tematyką szkolenia w dniu 3 grudnia będą następujące wyzwania: jak promować atrakcyjność inwestycyjną gminy wobec zdiagnozowania problemów i dysfunkcji obszarów zdegradowanych? Jaka powinna być funkcja promocyjna GPR/LPR – czyli w jaki sposób deficyty miasta przekuć w atuty? Jak przygotować i poprowadzić prezentację rezultatów procesu rewitalizacji dla potencjalnych inwestorów spoza gminy?
    Zajęcia poprowadzą: dr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda i dr Ferdynand Morski
  2. Jak wzmacniać i dynamizować proces rewitalizacji? Zakres merytoryczny szkolenia w dniu 10 grudnia będzie następujący: niekonwencjonalne techniki mobilizacji społeczności lokalnej, współpraca z przedsiębiorcami a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), sektor naukowo-badawczy i szkoły wyższe – interesariusze zmian w gminie?
    Zajęcia poprowadzą dr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda i i dr Ferdynand Morski

Zgłoszenia przyjmujemy od 1. października wyłącznie drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki pocztowej fundacji (zob. zakładka :Kontakt)
Szkolenie (Webinarium) 1.  – zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do 27 listopada.
Szkolenie (Webinarium) 2.  – zgłoszenia przyjmujemy do 4 grudnia.
Każde szkolenie – niezależnie od tego czy stacjonarnie czy w formie on-line –  potrwa 5 godzin, od 9:30 do 15:00, z jedną półgodzinną przerwą (pomiędzy 11:45 a 12:15).
Uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu. Udział jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

OSNOWA MIASTA – SPLOTY, WĄTKI I FAKTURY

Fundacja zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Bytomia na zajęcia edukacyjne :  Osnowa miasta – sploty, wątki i faktury, które odbędą się w sobotę 7 września br., w ramach dorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zajęcia odbędę się w plenerze (spotkamy się na placu Świętej Barbary na bytomskim Rozbarku), potrwają  4 godziny (10:00-14:00), a polegać będą na praktycznym wprowadzeniu uczestników w ciekawy świat szkicowania miasta, zapisywania i dokumentowania rysunkiem zurbanizowanego dziedzictwa.

Szkicowanie obrazu historycznych fragmentów miasta skłania do dokładnej analizy tego, co widzimy.  Ukryte dotąd sploty elementów z różnych okresów historycznych stają się oczywiste i bliskie, a  nieznane wątki zmian  przestrzennych zyskują znaczenie i  stają się zrozumiałe.

Więcej na temat szkicowania dziedzictwa miasta można przeczytać w poniższym artykule, opublikowanym w naszym portalu Miasto.me

SZKICOWANIE MIASTA

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapewniamy uczestnikom materiały rysunkowe (szkicowniki, pisaki, ołówki), prosimy o zabranie ze sobą składanego krzesełka.

Liczba uczestników ograniczona jest do 10 osób. Zajęcia adresowane są do osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 12+.

Zgłoszenia przyjmujemy do  5 września drogą elektroniczną na adres: fundacja(at)mliczynska.pl

UWAGA: zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć najpóźniej w dn. 6 września do godz. 19:00, po wcześniejszym uprzedzeniu zarejestrowanych uczestników drogą mailową (np. ze względu na  prognozowane niesprzyjające warunki atmosferyczne, zbyt małą liczbę zgłoszonych uczestników itp.)