OSNOWA MIASTA – SPLOTY, WĄTKI I FAKTURY

Fundacja zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Bytomia na zajęcia edukacyjne :  Osnowa miasta – sploty, wątki i faktury, które odbędą się w sobotę 7 września br., w ramach dorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zajęcia odbędę się w plenerze (spotkamy się na placu Świętej Barbary na bytomskim Rozbarku), potrwają  4 godziny (10:00-14:00), a polegać będą na praktycznym wprowadzeniu uczestników w ciekawy świat szkicowania miasta, zapisywania i dokumentowania rysunkiem zurbanizowanego dziedzictwa.

Szkicowanie obrazu historycznych fragmentów miasta skłania do dokładnej analizy tego, co widzimy.  Ukryte dotąd sploty elementów z różnych okresów historycznych stają się oczywiste i bliskie, a  nieznane wątki zmian  przestrzennych zyskują znaczenie i  stają się zrozumiałe.

Więcej na temat szkicowania dziedzictwa miasta można przeczytać w poniższym artykule, opublikowanym w naszym portalu Miasto.me

SZKICOWANIE MIASTA

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapewniamy uczestnikom materiały rysunkowe (szkicowniki, pisaki, ołówki), prosimy o zabranie ze sobą składanego krzesełka.

Liczba uczestników ograniczona jest do 10 osób. Zajęcia adresowane są do osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 12+.

Zgłoszenia przyjmujemy do  5 września drogą elektroniczną na adres: fundacja(at)mliczynska.pl

UWAGA: zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć najpóźniej w dn. 6 września do godz. 19:00, po wcześniejszym uprzedzeniu zarejestrowanych uczestników drogą mailową (np. ze względu na  prognozowane niesprzyjające warunki atmosferyczne, zbyt małą liczbę zgłoszonych uczestników itp.)

 

CZWARTKI Z REWITALIZACJĄ W 2018

info

Z początkiem Nowego Roku powracamy do organizowania comiesięcznych spotkań seminaryjnych „Czwartki z rewitalizacją”.

Rozpoczniemy 1 lutego od szkoleniowego spotkania na temat technik monitorowania zmian w mieście oraz interpretacji rezultatów prowadzonego pomiarowania. Następne seminarium  zostanie zorganizowane w czwartek 1 marca i będzie poświęcone alteranatywnym metodom finansowaniu rewitalizacji – poprzez crowfunding, crowfinansing i zapisy wieczyste.

Seminaria są otwarte dla wszystkich i bezpłatne, odbędą się w Katowicach w sali centrum szkoleniowego przy ul. Moniuszki 7,  a udział wymaga jedynie uprzedniego zgłoszenia mailem, na adres: rewitalizacja(at)mliczynska.pl
Zapraszam!