WARSZTAT KONSULTACYJNY

W związku z dyskusją prowadzoną w ramach opracowania Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego, fundacja została zaproszona na warsztaty, które odbyły się  16 maja 2019 r.  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zakres tematyczny warsztatu, w którym uczestniczyła prezes zarządu fundacji dr Dagmara Mliczyńska-Hajda obejmował trzy zasadnicze zagadnienia, które warunkują powodzenie realizacji polityki:

  • wyzwania i problemy napotkane przy tworzeniu i realizacji programów rewitalizacji różnego typu (jakie bariery stawiane przez ustawę utrudniają lub uniemożliwiają realizowanie pomysłów rewitalizacyjnych),
  • doświadczenia związane z realizacją projektów w partnerstwach,
  • w czym i w jaki sposób Samorząd Województwa może wesprzeć organizatorów rewitalizacji?

OSNOWA MIASTA – SPLOTY, WĄTKI I FAKTURY

Fundacja zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Bytomia na zajęcia edukacyjne :  Osnowa miasta – sploty, wątki i faktury, które odbędą się w sobotę 7 września br., w ramach dorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zajęcia odbędę się w plenerze (spotkamy się na placu Świętej Barbary na bytomskim Rozbarku), potrwają  4 godziny (10:00-14:00), a polegać będą na praktycznym wprowadzeniu uczestników w ciekawy świat szkicowania miasta, zapisywania i dokumentowania rysunkiem zurbanizowanego dziedzictwa.

Szkicowanie obrazu historycznych fragmentów miasta skłania do dokładnej analizy tego, co widzimy.  Ukryte dotąd sploty elementów z różnych okresów historycznych stają się oczywiste i bliskie, a  nieznane wątki zmian  przestrzennych zyskują znaczenie i  stają się zrozumiałe.

Więcej na temat szkicowania dziedzictwa miasta można przeczytać w poniższym artykule, opublikowanym w naszym portalu Miasto.me

SZKICOWANIE MIASTA

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapewniamy uczestnikom materiały rysunkowe (szkicowniki, pisaki, ołówki), prosimy o zabranie ze sobą składanego krzesełka.

Liczba uczestników ograniczona jest do 10 osób. Zajęcia adresowane są do osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 12+.

Zgłoszenia przyjmujemy do  5 września drogą elektroniczną na adres: fundacja(at)mliczynska.pl

UWAGA: zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć najpóźniej w dn. 6 września do godz. 19:00, po wcześniejszym uprzedzeniu zarejestrowanych uczestników drogą mailową (np. ze względu na  prognozowane niesprzyjające warunki atmosferyczne, zbyt małą liczbę zgłoszonych uczestników itp.)

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

W drugim dniu konferencji, którą organizuje Urząd Miasta Lublina – 18. grudnia, we wtorek – będzie można uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach poświęconych TCM. Dwie godziny zajęć praktycznych, które poprowadzi prezes Fundacji O!MIASTO Dagmara Mliczyńska-Hajda, będzie okazją do zapoznania się z wybranymi metodami TCM i przećwiczenie toku postępowania w grupach warsztatowych. Fundacja wspiera to przedsięwzięcie zapewniając bezpłatne materiały szkoleniowe wszystkim uczestnikom warsztatów. Więcej na temat konferencji, warunki uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy – na stronie internetowej organizatora.